• banner
  • banner

Sprzedaż

Sprzedaż urządzeń diagnostycznych
Przedstawiamy ofertę najnowszych urządzeń laserowych do osiowania wałów MASTERLIGN, OPTALIGN Plus, ROTALIGN PRO.
Wszystkie urządzenia laserowe firmy PRUFTECHNIK są oparte na pięciowymiarowym pomiarze przemieszczenia pojedynczego promienia laserowego z dokładnością 0,001 mm, niezależnie od odległości nadajnika i odbiornika lub pryzmatu. Sam pomiar odbywa się automatycznie poprzez obrót wałów (również niezasprzęglonych) podczas którego to obrotu następuje zebranie i uśrednienie kilkuset odczytów, minimalny kąt obrotu 60 stopni (patent Pruftechnika).
Urządzenia i uchwyty są lekkie i przystosowane do pomiarów we wszelkich możliwych sytuacjach pomiarowych (duże średnice, nieruchome i odległe wały), zaś uproszczona technika pomiaru umożliwia dokonanie go przez pobieżnie przeszkolone osoby, w cenie urządzeń zawarte jest 1- dniowe szkolenie.
Oferta zawiera również urządzenia diagnostyki drgań i oceny ich stanu zgodnie z normą ISO 10816-3 co jest niezbędne do oceny stanu łożysk i ogólnego maszyn oraz na podstawie trendu typowania ich do remontów (VIBROTIP), lub dodatkowo analizy FFT i wyważania VIBSCANNER, VIBROCORD oraz urządzenia do stałego nadzoru pracy maszyn zapobiegające powstaniu awarii (VIBREX, VIBRONET). W strefach niedostępnych można stosować moduły VIBREX, lub zainstalować na stałe czujniki drgań i przy pomocy kabli dokonywać pomiary z miejsc dostępnych przy pomocy VIBSCANERA lub systemu VIBRONET.
Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na urządzenie VIBSCANNER, które to urządzenie mimo niewielkich wymiarów posiada olbrzymie możliwości funkcjonalne: gromadzenie danych na podstawie oprogramowania PC – OMNITREND, wydruki protokołów z opisem diagnostycznym stanu maszyn, przedstawienie graficzne trendów zużycia elementów maszyn, analiza FFT (w celu określenia złożonych diagnostycznie uszkodzeń) i wyważanie w łożyskach własnych.
Wszystkie urządzenia diagnostyczne dostępne są w wersjach Ex.
Wierzymy, że Państwo docenicie zalety kryjące się w możliwościach sprzętu firmy Pruftechnik (dokładność, szybkość, możliwość zapisu) oraz po ocenie przystępnych cen rozważycie możliwość wzbogacenia swojego stanu

20131110_153542

4